ייעוץ אישי בתזונה וכושר
סגור לתגובות על תנאי שימוש בפורטל תגובות
צוות LBS

תנאי השימוש בקילוגרם – תזונה וכושר!

בעת שימוש בשירותי הפורטל, אני מצהיר כי אני מסכים לתקנון של חברת אל.בי.אס ייעוץ והדרכה (ע.מ 305813784) המובא בזאת: 

1. השימוש בפורטל בכל דרך שהיא בשפה המובאת באופי גס, מעליב, מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, וכיו”ב, ו/או שימוש בה לצורך העלבה, פגיעה, הסתה והטרדה כלפי משתמשי הפורום בפרט, וכלפי כל אדם באשר הוא ככלל, הינם אסורים בהחלט. 

2. אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי (לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום) או בלתי מוסרי, או העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו, בשמו הטוב או במורת רוחו. 

3. פרסום של פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא בין אם בדרך ידיעה, מודעה, תמונה, סרטון, או בכל דרך אחרת אסורים בהחלט, אלא למי שקיבל לשם כך היתר מפורש, מראש, ובכתב מבעלי הפורום. 

4. פרסום או שימוש בקובץ העשוי לפגוע, להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר קבצי מידע, או כל קובץ אחר שברשות המשתמש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, אסורים בהחלט. כמו-כן פרסום שכזה הינו עבירה פלילית. העלאתו במזיד של וירוס לפורומים תגרור סילוק מיידי ולצמיתות של המשתמש ושל כתובת האיי.פי שלו מפורטל קילוגרם. בנוסף, חל איסור על משתמשים לכתוב את הצירוף “XD” או למשוך אותיות ו/או מילים בכותרות של נושאים או בתגובות עצמן. משתמש אשר יעבור על החוק הזה יקבל אזהרה ואם יחזור על כך בשנית יושעה מהאתר. 

5. מערכת פורטל קילוגרם! אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא, אופי הדיונים בפורטל ותוכנם, כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש מפרסם המידע או ההודעה, ועליו בלבד. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן וכיו”ב, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו בפורטל או במידע שבהם, ובכלל זה שימוש. האחריות על השימוש במידע הנמסר בפורטל ותוצאותיו יחולו על המשתמש בלבד. מאידך, המידע שהנך מפרסם בפורטל, לרבות מדיה אלקטרונית על שלל סוגיה ויצירות מקור מותרים לקריאה ולצפייה לכלל משתמשי הפורום, ללא יוצא מן הכלל ו/או יוצא דופן. כמו-כן, זכויות היוצרים והקניין הרוחני יהיו שייכים לבעלי פורטל קילוגרם והם יוכלו להשתמש בו בכל דרך שימצאו לנכון, לרבות פרסומו בכל בכל מקום ובמה, ללא סייג. 

6. צוות ניהול פורטל קילוגרם רשאי, אך אינו מחוייב, להשעות או לסלק כל משתמש אשר בראות עיניו יפר הוראות אלה או יפעל בניגוד לחוקי הפורום בדרך זו או אחרת. צוות ניהול פורטל קילוגרם רשאי למחוק ו/או לשנות כל מידע שאינו עומד בתנאי תקנון זה, על-פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו-כן בכל מקרה שבו יידרש צוות ניהול פורטל קילוגרם על-ידי רשות מוסמכת, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותה ובכללן כתובות IP, בהנחה שזה מצוי בידה – יפעל צוות ניהול פורטל קילוגרם על-פי החוק וימסור את המידע הנדרש כחוק. 

7. צוות ניהול פורטל קילוגרם אינו אחראי לכל שיבוש, תקלה, הפסקה, אי נוחות וכד’ שייגרמו, אם ייגרמו, במהלך השימוש באתר או כתוצאה ישירה או עקיפה ממנו. כמו-כן, השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר. 

8. הנהלת פורטל קילוגרם לעולם לא תדרוש ממשתמש לחשוף שום פרט אישי על חייו מלבד הפרטים הנחוצים לצורך רישומו במערכת והניהול השוטף (הכוללים כתובת דוא”ל תקנית וגיל המשתמש). הנהלת פורטל קילוגרם לעולם לא תדרוש שום מספר טלפון ו/או מספר מזהה, לרבות מספר ת.ז/ מספר רשיון/מספר טלפון בבית או טלפון נייד/כתובת וכיו”ב. כמו-כן לעולם לא יידרש המשתמש למסור פרטים על חשבון הבנק או כרטיסי אשראי. אנו ממליצים למשתמשים שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון, כדי למנוע הטרדות מצד משתמשים אחרים. כאמור, הנהלת פורטל קילוגרם לא תהיה אחראית לשום נזק, מטרד, השחתה, תביעה וכיו”ב, שייגרמו בשל חשיפת מידע שכזה. צוות הנהלת פורטל קילוגרם שומר לעצמו את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי. 

9. משתמש שיקבל דרגה ניהולית כלשהי באתר (מנהל, מפקח, מנהל ראשי, מנהל אתר, בעלים וכיו”ב, לרבות צוותים התנדבותיים כגון קבוצת מתרגמים, מקודדים, מעלים, יוצרים וכו’) מודע לכך שהוא פועל מהתנדבות בלבד ועוזר לקהילה מתוך רצונו החופשי, וללא תמורה או רצון כלשהו לתמורה כלשהי, כספית, רוחנית או חומרית, בהווה ו/או בעתיד. 

10. אתר פורטל קילוגרם לא יהסס לפנות לגורמים הרלוונטים ולדווח על אותם המשתמשים שמנסים לסחור בתרופות מרשם או חומרים לא חוקיים על גבי האתר. להנהלת האתר יש את האפשרות לקרוא את כל ההודעות הפרטיות באתר ולא תהסס להשעות משתמשים מהאתר. השעיה מהאתר תינתן גם אם יהיה חשד להחלפת פרטי יצירת קשר למען סחר בחומרים אסורים או תרופות מרשם. 

11. צוות אתר פורטל קילוגרם רשאי לשנות פרטים בפרופיל המשתמש באתר ללא התראה מוקדמת למשתמש או לכל גורם אחר. השינויים כוללים כתובת דוא”ל, גיל, שם משתמש, שם פרטי ומשפחה ופרטים אחרים הקיימים בפרופיל. 

12. משתמשים בפורטל מאשרים בעת ההרשמה לאתר לקבל דיוור דואר אלקטרוני מצוות האתר בצורת ניוזלטר, אימייילי תזכורת, התראות, איפוס סיסמה וכל דיוור דואר אחר שמנהלי האתר רואים לנכון לשלוח למשתמשי האתר (או כזה שנשלח באופן אוטומטי מהמערכת). למשתמשי האתר ישנה אפשרות להפסיק לקבל דברי דואר מהאתר בהגדרות המשתמש בפורטל או דרך קישור ההסרה המופיע בכל אימייל הנשלח מצוות האתר. אם אתם חווים בעיות טכניות לצאת מרשימת הדיוור באתר, אנא שלחו אימייל ל: [email protected] ונשמח להסיר אתכם תוך 48 שעות מכל רשימות הדוא”ל של האתר. 

13. לפי “חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981” תחת סעיף 14 ד4 הנקרא “טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;” לא ניתן לבטל עסקה שנרכשה דרך האתר. אולם, אם לא תהיה תוצאה ויזואליות לאחר 12 שבועות (3 חודשים), ישנה אפשרות לקבל החזר כספי מלא. סעיף זה תקף בתנאי שהיה מעקב אחר כל ההנחיות בייעוץ אישי באתר מהיום הראשון. 

14. צוות הנהלת פורטל קילוגרם מוסמך לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שיהיה צריך להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר. 

בברכת גלישה נעימה, צוות הנהלת פורטל קילוגרם 
יוסף לישנסקי 4, ראשון-לציון